【on.cc東網專訊】 歌手曹敏寶(Abo)舉行新發燒碟簽唱會,身穿瑩光粉紅高衩長裙的她即席獻唱,家姐曹敏莉帶同四歲囡囡Dora現身支持,她們更上台獻花。

受訪時,Abo講到第二年出發燒碟,亦是第二次舉行簽唱會,她表示:「其實依家hi-fi碟都年輕化,監製都想我唱吓新歌,造型都會新鮮啲,感覺活力啲,新碟有翻唱人哋嘅歌,都有自己嘅歌。」她亦講到自己入行十年,之前都試過搞迷你音樂會:「但因為發燒碟係鍾意靜靜哋聽,比較神秘,所以咁樣壓力就細啲,但現場要求當然高啲,所以大啲壓力。(自己想唔想再開音樂會?)我依家都差唔多儲夠歌,成日就會畀啲壓力公司,有時啲fans都會問我幾時出黑膠碟。(自己想出黑膠碟?)想呀,因為經典,樂迷都有擁有一隻,而且作為hi-fi歌手,呢個(出黑膠碟)係成就。」

而曹敏莉囡囡就謂想買十隻碟支持Abo,曹敏莉就笑言會買多過十隻:「我自己收藏啲,又畀啲朋友,佢出第一隻我買左廿幾三十隻,上面有佢嘅簽名,但唔夠派畀朋友,所以今次會買多啲,但可能買住廿隻先,驚買得多其他人買唔到。」她亦透露囡囡愛唱歌,亦愛扮Abo唱歌。


Comment